Trains from

Aberdour to Saltburn

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  23:14
  Aberdour
  Platform 1
  23:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  05:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  08:00
  Darlington
  Platform 1 estimated
  08:18
  Darlington
  Platform 2 estimated
  09:12
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:47
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  07:10
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:11
  Darlington
  Platform 1 estimated
  09:18
  Darlington
  Platform 2 estimated
  10:11
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  09:26
  Darlington
  Platform 1 estimated
  09:40
  Darlington
  Platform 1 estimated
  10:35
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:34
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  07:40
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  10:11
  Darlington
  Platform 1 estimated
  10:17
  Darlington
  Platform 3 estimated
  11:11
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:40
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  10:26
  Darlington
  Platform 1 estimated
  10:40
  Darlington
  Platform 1 estimated
  11:34
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:44
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  09:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  10:56
  Darlington
  Platform 1 estimated
  11:18
  Darlington
  Platform 2 estimated
  12:11
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:41
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:26
  Darlington
  Platform 1 estimated
  11:40
  Darlington
  Platform 1 estimated
  12:34
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  10:10
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8E estimated
  12:11
  Darlington
  Platform 1 estimated
  12:18
  Darlington
  Platform 2 estimated
  13:11
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  12:27
  Darlington
  Platform 1 estimated
  12:40
  Darlington
  Platform 1 estimated
  13:34
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  13:10
  Darlington
  Platform 1 estimated
  13:18
  Darlington
  Platform 2 estimated
  14:11
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  Saltburn
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Saltburn to Aberdour