Trains from

Aberdour to Portlaoise

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:27
  Aberdour
  Platform 1
  13:35
  Inverkeithing
  Platform 1
  13:41
  Inverkeithing
  Platform 1
  14:34
  Glasgow Queen Street
  Platform 5 estimated
  14:34
  Glasgow Queen Street
  15:30
  Glasgow Central
  15:30
  Glasgow Central
  Platform 14 estimated
  16:21
  Ayr
  Platform 2 estimated
  17:05
  Ayr
  18:20
  Cairnryan (Port)
  19:30
  Cairnryan (Port)
  21:45
  Belfast Port
  21:45
  Belfast Port
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  09:00
  Dublin Connolly
  09:00
  Dublin Connolly
  10:00
  Dublin Heuston
  10:00
  Dublin Heuston
  10:41
  Portlaoise
  Portlaoise
  9 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  15:27
  Aberdour
  Platform 1
  16:04
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  16:35
  Edinburgh (Waverley)
  19:25
  Carlisle
  20:07
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  21:59
  Crewe
  Platform 5 estimated
  22:29
  Crewe
  Platform 9 estimated
  00:51
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:30
  Dublin Heuston
  07:30
  Dublin Heuston
  08:35
  Portlaoise
  Portlaoise
  6 changes
  Peak
 3. Aberdour
  06:09
  Aberdour
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:38
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  10:31
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  12:36
  Holyhead
  Platform 3 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Heuston
  19:00
  Dublin Heuston
  19:42
  Portlaoise
  Portlaoise
  5 changes
  Peak
 4. Aberdour
  08:11
  Aberdour
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  12:27
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  13:50
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  15:13
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  16:14
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  17:15
  Holyhead
  19:15
  Dublin Ferryport
  19:15
  Dublin Ferryport
  21:00
  Dublin Heuston
  21:00
  Dublin Heuston
  21:41
  Portlaoise
  Portlaoise
  6 changes
  Peak
 5. Aberdour
  09:27
  Aberdour
  09:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16F estimated
  10:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  11:31
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  11:49
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  13:20
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  13:27
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  14:49
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  15:13
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  16:14
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  17:15
  Holyhead
  19:15
  Dublin Ferryport
  19:15
  Dublin Ferryport
  21:00
  Dublin Heuston
  21:00
  Dublin Heuston
  21:41
  Portlaoise
  Portlaoise
  7 changes
  Peak
 6. Aberdour
  12:12
  Aberdour
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  16:26
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  16:54
  Chester
  Platform 3 estimated
  17:26
  Chester
  Platform 3 estimated
  19:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  20:30
  Holyhead
  23:45
  Dublin Port - Stena
  23:45
  Dublin Port - Stena
  06:25
  Dublin Heuston
  06:25
  Dublin Heuston
  07:25
  Portlaoise
  Portlaoise
  6 changes
  Peak
 7. Aberdour
  16:14
  Aberdour
  16:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  16:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  20:00
  Crewe
  Platform 5 estimated
  20:55
  Crewe
  Platform 11 estimated
  23:01
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:30
  Dublin Heuston
  07:30
  Dublin Heuston
  08:35
  Portlaoise
  Portlaoise
  5 changes
  Peak
 8. Aberdour
  23:14
  Aberdour
  23:22
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  00:15
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  05:36
  Crewe
  Platform 6 estimated
  06:23
  Crewe
  Platform 11 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:00
  Dublin Heuston
  14:00
  Dublin Heuston
  14:41
  Portlaoise
  Portlaoise
  5 changes
  Peak
 9. Aberdour
  06:09
  Aberdour
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:38
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  10:31
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  12:36
  Holyhead
  Platform 3 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Heuston
  19:00
  Dublin Heuston
  19:42
  Portlaoise
  Portlaoise
  5 changes
  Peak
 10. Aberdour
  08:11
  Aberdour
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  12:27
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  13:50
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  15:13
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  16:14
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  17:15
  Holyhead
  19:15
  Dublin Ferryport
  19:15
  Dublin Ferryport
  21:00
  Dublin Heuston
  21:00
  Dublin Heuston
  21:41
  Portlaoise
  Portlaoise
  6 changes
  Peak

Find journey information for Portlaoise to Aberdour