Trains from

Aberdour to Newton-le-Willows

 1. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:38
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  10:19
  Warrington Bank Quay
  Platform 4 estimated
  10:30
  Newton-le-willows
  Newton-le-willows
  2 changes
  Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  12:20
  Warrington Bank Quay
  Platform 4 estimated
  12:30
  Newton-le-willows
  Newton-le-willows
  2 changes
  Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  14:19
  Warrington Bank Quay
  Platform 4 estimated
  14:31
  Newton-le-willows
  Newton-le-willows
  2 changes
  Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:12
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  16:20
  Warrington Bank Quay
  Platform 4 estimated
  16:30
  Newton-le-willows
  Platform 1 estimated
  Newton-le-willows
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:17
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  17:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  17:48
  Warrington Bank Quay
  Platform 3 estimated
  17:59
  Newton-le-willows
  Platform 1 estimated
  on time
  Newton-le-willows
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Aberdour
  16:14
  Aberdour
  16:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  16:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  19:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  19:44
  Warrington Bank Quay
  Platform 4 estimated
  19:57
  Newton-le-willows
  Newton-le-willows
  2 changes
  Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  17:50
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  18:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  21:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  22:18
  Warrington Bank Quay
  Platform 4 estimated
  22:28
  Newton-le-willows
  Platform 1 estimated
  Newton-le-willows
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  19:21
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  19:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  20:14
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  23:24
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  23:50
  Manchester Piccadilly
  00:25
  Newton-le-willows
  Newton-le-willows
  2 changes
  Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  21:39
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  22:10
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  22:17
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  00:56
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  04:05
  Preston (Lancs)
  05:05
  Manchester Piccadilly
  05:25
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  05:47
  Newton-le-willows
  Newton-le-willows
  3 changes
  Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:14
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:22
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  00:15
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  04:33
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  05:33
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  05:55
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  06:06
  Warrington Bank Quay
  Platform 3 estimated
  06:15
  Newton-le-willows
  Newton-le-willows
  3 changes
  Peak

Find journey information for Newton-le-Willows to Aberdour