Trains from

Aberdour to London Paddington

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  11:42
  Aberdour
  Platform 1
  12:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  17:20
  London Paddington
  London Paddington
  2 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  12:12
  Aberdour
  Platform 1
  12:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18
  13:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  18:10
  London Paddington
  London Paddington
  2 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  12:44
  Aberdour
  Platform 1
  13:21
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  14:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  18:39
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  18:39
  London Kings Cross
  19:09
  London Paddington
  London Paddington
  2 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:42
  Aberdour
  Platform 1
  14:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  19:19
  London Paddington
  London Paddington
  2 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:43
  Aberdour
  Platform 1
  15:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  15:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  19:55
  London Kings Cross
  19:55
  London Kings Cross
  20:30
  London Paddington
  London Paddington
  2 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  15:42
  Aberdour
  Platform 1
  16:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  20:53
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  20:53
  London Kings Cross
  21:28
  London Paddington
  London Paddington
  2 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:14
  Aberdour
  Platform 1
  16:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  17:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  21:39
  London Kings Cross
  21:39
  London Kings Cross
  22:14
  London Paddington
  London Paddington
  2 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:41
  Aberdour
  Platform 1
  17:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  17:31
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  22:43
  London Paddington
  London Paddington
  2 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:12
  Aberdour
  Platform 1
  17:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  18:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  23:30
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  23:30
  London Kings Cross
  00:05
  London Paddington
  London Paddington
  2 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  17:50
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  01:43
  London Paddington
  London Paddington
  2 changes
  Super Off Peak

Find journey information for London Paddington to Aberdour