Trains from

Aberdour to Hoylake

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  09:27
  Aberdour
  Platform 1
  09:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16
  10:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  11:31
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  11:49
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  13:09
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  13:21
  Wigan North Western
  Platform 6 estimated
  14:09
  Liverpool Lime Street
  Platform 2 estimated
  14:23
  Liverpool Lime Street
  Platform 1 estimated
  14:52
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  on time
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:15
  Aberdour
  Platform 1
  10:45
  Haymarket
  Platform 1
  10:57
  Haymarket
  Platform 4
  13:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  13:31
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  14:22
  Liverpool Lime Street
  Platform 4 estimated
  14:38
  Liverpool Lime Street
  Platform 1 estimated
  15:07
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  on time
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  11:42
  Aberdour
  Platform 1
  12:10
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:17
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:31
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  13:49
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  15:09
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  15:21
  Wigan North Western
  Platform 6 estimated
  16:09
  Liverpool Lime Street
  Platform 2 estimated
  16:23
  Liverpool Lime Street
  Platform 1 estimated
  16:52
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  on time
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  12:12
  Aberdour
  Platform 1
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  15:31
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  16:21
  Liverpool Lime Street
  Platform 4 estimated
  16:38
  Liverpool Lime Street
  Platform 1 estimated
  17:07
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  on time
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:42
  Aberdour
  Platform 1
  14:13
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:22
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:36
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  15:49
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  17:09
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  17:21
  Wigan North Western
  Platform 6 estimated
  18:09
  Liverpool Lime Street
  Platform 2 estimated
  18:23
  Liverpool Lime Street
  Platform 1 estimated
  18:52
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  on time
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:17
  Aberdour
  Platform 1
  14:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  17:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  17:30
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  18:24
  Liverpool Lime Street
  Platform 5 estimated
  18:38
  Liverpool Lime Street
  Platform 1 estimated
  19:07
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  on time
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Aberdour
  16:14
  Aberdour
  16:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  16:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  19:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  19:31
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  20:21
  Liverpool Lime Street
  Platform 5 estimated
  20:33
  Liverpool Lime Street
  Platform 1 estimated
  21:02
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  on time
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 8. on time
  Aberdour
  17:12
  Aberdour
  17:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  18:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 7 estimated
  19:34
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  19:49
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  21:09
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  21:21
  Wigan North Western
  Platform 6 estimated
  22:09
  Liverpool Lime Street
  Platform 4 estimated
  22:33
  Liverpool Lime Street
  Platform 1 estimated
  23:02
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  on time
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  17:50
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  18:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  21:14
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  21:30
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  22:29
  Liverpool Lime Street
  Platform 3 estimated
  23:03
  Liverpool Lime Street
  Platform 1 estimated
  23:32
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  on time
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 10. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  21:39
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  22:10
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  22:17
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  01:43
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  01:43
  Manchester Piccadilly
  05:28
  Manchester Victoria
  05:28
  Manchester Victoria
  Platform 3 estimated
  06:28
  Liverpool Lime Street
  Platform 3 estimated
  06:53
  Liverpool Lime Street
  Platform 1 estimated
  07:22
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  Hoylake
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak

Find journey information for Hoylake to Aberdour