Trains from

Aberdour to Helston Bus

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:41
  Aberdour
  Platform 1
  17:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  17:31
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  23:18
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  23:18
  London Kings Cross
  08:00
  London Paddington
  08:00
  London Paddington
  Platform 4 estimated
  13:47
  Redruth
  Platform 1 estimated
  14:30
  Redruth
  15:05
  Helston (Bus)
  Helston (Bus)
  4 changes
  Super Off Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  16:29
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  17:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  18:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  22:37
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  22:37
  London Kings Cross
  23:50
  London Paddington
  23:50
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  05:35
  Plymouth
  Platform 5 estimated
  06:00
  Plymouth
  Platform 8 estimated
  07:21
  Redruth
  08:00
  Redruth
  08:42
  Helston (Bus)
  Helston (Bus)
  5 changes
  Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  16:29
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  17:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  18:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  22:37
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  22:37
  London Kings Cross
  23:50
  London Paddington
  23:50
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  08:18
  Redruth
  Platform 1 estimated
  09:00
  Redruth
  09:35
  Helston (Bus)
  Helston (Bus)
  4 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Helston Bus to Aberdour