Trains from

Aberdour to Glasshoughton

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  06:09
  Aberdour
  Platform 1
  06:47
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  07:10
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  10:07
  Leeds
  Platform 11A estimated
  10:58
  Leeds
  Platform 12A estimated
  11:23
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  09:54
  York
  Platform 5 estimated
  10:09
  York
  Platform 5 estimated
  10:31
  Leeds
  Platform 16A estimated
  10:58
  Leeds
  Platform 12A estimated
  11:23
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:34
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  07:40
  Inverkeithing
  Platform 1
  11:08
  Leeds
  Platform 11 estimated
  11:58
  Leeds
  Platform 12A estimated
  12:23
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:40
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  10:55
  York
  Platform 3 estimated
  11:09
  York
  Platform 9 estimated
  11:31
  Leeds
  Platform 16A estimated
  11:58
  Leeds
  Platform 12A estimated
  12:23
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:44
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  09:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  12:07
  Leeds
  Platform 11A estimated
  12:58
  Leeds
  Platform 12A estimated
  13:23
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:41
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:54
  York
  Platform 5 estimated
  12:09
  York
  Platform 9 estimated
  12:31
  Leeds
  Platform 16A estimated
  12:58
  Leeds
  Platform 12A estimated
  13:23
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  10:10
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8E estimated
  13:08
  Leeds
  Platform 11A estimated
  13:58
  Leeds
  Platform 12A estimated
  14:23
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  12:56
  York
  Platform 3 estimated
  13:09
  York
  Platform 9 estimated
  13:31
  Leeds
  Platform 16A estimated
  13:58
  Leeds
  Platform 12A estimated
  14:23
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:07
  Leeds
  Platform 12 estimated
  14:58
  Leeds
  Platform 12A estimated
  15:23
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:51
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  12:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  15:07
  Leeds
  Platform 11C estimated
  15:58
  Leeds
  Platform 12A estimated
  16:23
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  Glasshoughton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for Glasshoughton to Aberdour