Trains from

Aberdour to Croston

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  21:39
  Aberdour
  Platform 1
  22:10
  Haymarket
  Platform 1
  22:17
  Haymarket
  Platform 4
  00:56
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  06:25
  Preston (Lancs)
  Platform 3c estimated
  06:39
  Croston
  Platform 1 estimated
  Croston
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 2. expected to depart at 
  Aberdour
  Platform 1
  22:17
  Aberdour
  Platform 1
  22:48
  Haymarket
  Platform 1
  23:34
  Haymarket
  Platform 4
  00:27
  Glasgow Queen Street
  Platform 4 estimated
  00:27
  Glasgow Queen Street
  04:28
  Glasgow Central
  04:28
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  06:54
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  07:26
  Preston (Lancs)
  Platform 3c estimated
  07:39
  Croston
  Platform 1 estimated
  Croston
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:15
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  09:26
  Preston (Lancs)
  Platform 3c estimated
  09:39
  Croston
  Platform 1 estimated
  Croston
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  11:26
  Preston (Lancs)
  11:51
  Croston
  Platform 1 estimated
  Croston
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  13:26
  Preston (Lancs)
  Platform 3c estimated
  13:39
  Croston
  Platform 1 estimated
  Croston
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:12
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  15:26
  Preston (Lancs)
  Platform 3c estimated
  15:39
  Croston
  Platform 1 estimated
  Croston
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:17
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  17:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  17:26
  Preston (Lancs)
  Platform 3c estimated
  17:39
  Croston
  Platform 1 estimated
  Croston
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 8. Aberdour
  16:14
  Aberdour
  16:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  16:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  19:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  19:26
  Preston (Lancs)
  Platform 3c estimated
  19:40
  Croston
  Platform 1 estimated
  Croston
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  17:50
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  18:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  21:14
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  21:26
  Preston (Lancs)
  Platform 3c estimated
  21:39
  Croston
  Platform 1 estimated
  Croston
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:14
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:22
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  00:15
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  04:33
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  06:25
  Preston (Lancs)
  Platform 3C estimated
  06:39
  Croston
  Croston
  2 changes
  Peak

Find journey information for Croston to Aberdour