Trains from

Aberdour to Carmarthen

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  21:39
  Aberdour
  Platform 1
  22:10
  Haymarket
  Platform 1
  22:17
  Haymarket
  Platform 4
  01:43
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  05:05
  Manchester Piccadilly
  Platform 5 estimated
  05:33
  Crewe
  Platform 1 estimated
  05:58
  Crewe
  Platform 11 estimated
  10:53
  Carmarthen
  Platform 2 estimated
  Carmarthen
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  21:39
  Aberdour
  Platform 1
  22:10
  Haymarket
  Platform 1
  22:17
  Haymarket
  Platform 4
  01:43
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  06:29
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  11:49
  Carmarthen
  Platform 1 estimated
  Carmarthen
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  22:17
  Aberdour
  Platform 1
  22:48
  Haymarket
  Platform 1
  22:56
  Haymarket
  Platform 4
  00:04
  Glasgow Queen Street
  Platform 8 estimated
  00:04
  Glasgow Queen Street
  04:28
  Glasgow Central
  04:28
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  06:54
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  07:17
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  07:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  08:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  12:25
  Carmarthen
  Platform 2 estimated
  Carmarthen
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  10:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  14:30
  Carmarthen
  Platform 2 estimated
  Carmarthen
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  12:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  16:30
  Carmarthen
  Platform 2 estimated
  Carmarthen
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  14:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  19:02
  Carmarthen
  Platform 1 estimated
  Carmarthen
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:12
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  16:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  20:58
  Carmarthen
  Platform 1 estimated
  Carmarthen
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:16
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:09
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  20:30
  Bristol Parkway
  Platform 2 estimated
  20:42
  Bristol Parkway
  Platform 2 estimated
  22:20
  Swansea
  Platform 3 estimated
  22:30
  Swansea
  Platform 1 estimated
  23:16
  Carmarthen
  Platform 2 estimated
  Carmarthen
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:17
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  17:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  18:09
  Crewe
  Platform 6 estimated
  20:37
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  21:04
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  22:20
  Swansea
  Platform 3 estimated
  22:30
  Swansea
  Platform 1 estimated
  23:16
  Carmarthen
  Platform 2 estimated
  Carmarthen
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:17
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  17:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  19:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  23:59
  Carmarthen
  Platform 2 estimated
  Carmarthen
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Carmarthen to Aberdour