Trains from

Aberdour to Avonmouth

 1. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:05
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  11:17
  Birmingham New Street
  Platform 11 estimated
  12:42
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  13:16
  Bristol Temple Meads
  Platform 7 estimated
  13:40
  Avonmouth
  Platform 1 estimated
  Avonmouth
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:47
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  07:10
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  13:41
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  14:03
  Bristol Temple Meads
  Platform 5 estimated
  14:29
  Avonmouth
  Platform 2 estimated
  Avonmouth
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:04
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:39
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 12 estimated
  08:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  09:27
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  09:35
  Newcastle
  Platform 11 estimated
  12:27
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  12:42
  Birmingham New Street
  Platform 1B estimated
  14:08
  Bristol Temple Meads
  Platform 7 estimated
  14:34
  Bristol Temple Meads
  Platform 5 estimated
  15:00
  Avonmouth
  Platform 2 estimated
  Avonmouth
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:34
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  07:40
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  14:42
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  15:15
  Bristol Temple Meads
  Platform 1 estimated
  15:40
  Avonmouth
  Platform 1 estimated
  Avonmouth
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:05
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  13:17
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  14:42
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  15:15
  Bristol Temple Meads
  Platform 1 estimated
  15:40
  Avonmouth
  Platform 1 estimated
  Avonmouth
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:44
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  09:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  15:41
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  16:03
  Bristol Temple Meads
  Platform 1 estimated
  16:29
  Avonmouth
  Platform 2 estimated
  Avonmouth
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:41
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  10:55
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  11:35
  Newcastle
  Platform 10 estimated
  14:27
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  14:42
  Birmingham New Street
  Platform 1M estimated
  16:11
  Bristol Temple Meads
  Platform 6 estimated
  16:35
  Bristol Temple Meads
  Platform 5 estimated
  17:00
  Avonmouth
  Platform 2 estimated
  Avonmouth
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  10:10
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8E estimated
  16:43
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  17:13
  Bristol Temple Meads
  Platform 1 estimated
  17:40
  Avonmouth
  Platform 1 estimated
  Avonmouth
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:05
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  15:17
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  16:43
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  17:13
  Bristol Temple Meads
  Platform 1 estimated
  17:40
  Avonmouth
  Platform 1 estimated
  Avonmouth
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  17:40
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  18:03
  Bristol Temple Meads
  Platform 1 estimated
  18:29
  Avonmouth
  Platform 1 estimated
  Avonmouth
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Avonmouth to Aberdour