Trains from

Aberdour to Attymon

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  23:14
  Aberdour
  Platform 1
  23:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17
  06:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:58
  Crewe
  Platform 5 estimated
  10:49
  Crewe
  Platform 11 estimated
  12:47
  Holyhead
  Platform 1 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:35
  Dublin Heuston
  19:35
  Dublin Heuston
  21:41
  Athenry
  22:31
  Athenry
  22:38
  Attyon Junction
  Attyon Junction
  6 changes
  Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  16:14
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  16:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  16:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  19:59
  Crewe
  Platform 5 estimated
  21:00
  Crewe
  Platform 9 estimated
  23:18
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:00
  Dublin Heuston
  08:00
  Dublin Heuston
  09:52
  Attyon Junction
  Attyon Junction
  5 changes
  Peak
 3. Aberdour
  17:25
  Aberdour
  18:02
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  18:51
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  21:59
  Crewe
  Platform 5 estimated
  22:29
  Crewe
  Platform 9 estimated
  00:51
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  09:36
  Attyon Junction
  Attyon Junction
  5 changes
  Peak
 4. Aberdour
  17:25
  Aberdour
  18:02
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  18:51
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  21:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  22:26
  Warrington Bank Quay
  Platform 1 estimated
  22:54
  Chester
  Platform 5 estimated
  23:02
  Chester
  Platform 3 estimated
  00:51
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  09:36
  Attyon Junction
  Attyon Junction
  6 changes
  Peak
 5. Aberdour
  23:21
  Aberdour
  23:29
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  00:15
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  05:36
  Crewe
  Platform 6 estimated
  06:23
  Crewe
  Platform 11 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  15:35
  Dublin Heuston
  15:35
  Dublin Heuston
  17:38
  Athenry
  18:28
  Athenry
  18:39
  Attyon Junction
  Attyon Junction
  6 changes
  Peak
 6. Aberdour
  06:09
  Aberdour
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:38
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  10:31
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  12:36
  Holyhead
  Platform 3 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:35
  Dublin Heuston
  19:35
  Dublin Heuston
  21:41
  Athenry
  22:31
  Athenry
  22:38
  Attyon Junction
  Attyon Junction
  6 changes
  Peak
 7. Aberdour
  16:14
  Aberdour
  16:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  16:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  20:00
  Crewe
  Platform 5 estimated
  20:55
  Crewe
  Platform 11 estimated
  23:01
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  09:36
  Attyon Junction
  Attyon Junction
  5 changes
  Peak
 8. Aberdour
  17:50
  Aberdour
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15F estimated
  18:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  21:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  22:23
  Warrington Bank Quay
  Platform 1 estimated
  22:50
  Chester
  Platform 4 estimated
  22:56
  Chester
  Platform 2 estimated
  23:50
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  23:59
  Llandudno Junction
  01:14
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  09:36
  Attyon Junction
  Attyon Junction
  7 changes
  Peak
 9. Aberdour
  23:14
  Aberdour
  23:22
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  00:15
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  05:36
  Crewe
  Platform 6 estimated
  06:23
  Crewe
  Platform 11 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  15:35
  Dublin Heuston
  15:35
  Dublin Heuston
  17:38
  Athenry
  18:28
  Athenry
  18:39
  Attyon Junction
  Attyon Junction
  6 changes
  Peak
 10. Aberdour
  06:09
  Aberdour
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:38
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  10:31
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  12:36
  Holyhead
  Platform 3 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:35
  Dublin Heuston
  19:35
  Dublin Heuston
  21:41
  Athenry
  22:31
  Athenry
  22:38
  Attyon Junction
  Attyon Junction
  6 changes
  Peak

Find journey information for Attymon to Aberdour