Trains from

Aberdour to Accrington

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  09:27
  Aberdour
  Platform 1
  09:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  10:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  12:45
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  12:57
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  13:35
  Accrington
  Platform 1 estimated
  on time
  Accrington
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:15
  Aberdour
  Platform 1
  10:45
  Haymarket
  Platform 1
  10:57
  Haymarket
  Platform 4
  13:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  13:47
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  14:11
  Accrington
  Platform 1 estimated
  on time
  Accrington
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  11:42
  Aberdour
  Platform 1
  12:10
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:17
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  14:45
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  14:58
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  15:36
  Accrington
  Platform 1 estimated
  on time
  Accrington
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  12:12
  Aberdour
  Platform 1
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  15:47
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  16:12
  Accrington
  Platform 1 estimated
  on time
  Accrington
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:42
  Aberdour
  Platform 1
  14:13
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:22
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  16:46
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  16:57
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  17:35
  Accrington
  Platform 1 estimated
  on time
  Accrington
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:17
  Aberdour
  Platform 1
  14:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  17:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  17:35
  Preston (Lancs)
  Platform 4c estimated
  18:11
  Accrington
  Platform 1 estimated
  on time
  Accrington
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  15:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  15:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  16:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  18:46
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  18:57
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  19:35
  Accrington
  Platform 1 estimated
  on time
  Accrington
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  16:14
  Aberdour
  16:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  16:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  19:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  19:47
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  20:10
  Accrington
  Platform 1 estimated
  on time
  Accrington
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  17:12
  Aberdour
  17:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  18:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 7 estimated
  20:46
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  20:57
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  21:35
  Accrington
  Platform 1 estimated
  on time
  Accrington
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  17:50
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  18:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  21:14
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  21:47
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  22:11
  Accrington
  Platform 1 estimated
  on time
  Accrington
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for Accrington to Aberdour