Trains from

Abercynon to Kildonan

 1. on time
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  12:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  12:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  12:50
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  16:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 4 estimated
  16:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  19:34
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  19:46
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  23:16
  Inverness
  Platform 2 estimated
  07:00
  Inverness
  Platform 5 estimated
  09:59
  Kildonan
  Kildonan
  4 changes
  Peak
 2. Abercynon
  19:30
  Abercynon
  20:09
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  20:17
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  23:04
  Crewe
  Platform 6 estimated
  23:50
  Crewe
  Platform 6 estimated
  08:41
  Inverness
  Platform 1 estimated
  10:41
  Inverness
  Platform 5 estimated
  13:24
  Kildonan
  Kildonan
  3 changes
  Peak
 3. Abercynon
  Platform 1 estimated
  21:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  21:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  21:55
  Cardiff Central
  Platform 3A estimated
  01:03
  Crewe
  Platform 7 estimated
  05:57
  Crewe
  Platform 6 estimated
  07:49
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  08:12
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  09:30
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  09:40
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  10:54
  Perth
  Platform 5 estimated
  11:16
  Perth
  Platform 4 estimated
  13:29
  Inverness
  Platform 3 estimated
  14:00
  Inverness
  Platform 6 estimated
  16:48
  Kildonan
  Kildonan
  6 changes
  Peak
 4. Abercynon
  07:15
  Abercynon
  07:54
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  08:05
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  10:28
  Crewe
  Platform 6 estimated
  11:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  14:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  14:37
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  15:55
  Perth
  Platform 5 estimated
  16:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  18:21
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 5 estimated
  21:19
  Kildonan
  Kildonan
  5 changes
  Peak
 5. Abercynon
  Platform 1 estimated
  12:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  12:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  12:50
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  16:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 4 estimated
  16:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  19:34
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  19:46
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  23:16
  Inverness
  Platform 2 estimated
  07:00
  Inverness
  Platform 5 estimated
  09:59
  Kildonan
  Kildonan
  4 changes
  Peak
 6. Abercynon
  19:30
  Abercynon
  20:09
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  20:17
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  23:04
  Crewe
  Platform 6 estimated
  23:50
  Crewe
  Platform 6 estimated
  08:41
  Inverness
  Platform 1 estimated
  10:41
  Inverness
  Platform 5 estimated
  13:24
  Kildonan
  Kildonan
  3 changes
  Peak
 7. Abercynon
  Platform 1 estimated
  21:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  21:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  21:55
  Cardiff Central
  Platform 3A estimated
  01:03
  Crewe
  Platform 7 estimated
  05:57
  Crewe
  Platform 6 estimated
  07:49
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  08:12
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  09:30
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  09:40
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  10:54
  Perth
  Platform 5 estimated
  11:16
  Perth
  Platform 4 estimated
  13:29
  Inverness
  Platform 3 estimated
  14:00
  Inverness
  Platform 6 estimated
  16:48
  Kildonan
  Kildonan
  6 changes
  Peak
 8. Abercynon
  07:15
  Abercynon
  07:54
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  08:05
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  10:28
  Crewe
  Platform 6 estimated
  11:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  14:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  14:37
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15F estimated
  15:55
  Perth
  Platform 5 estimated
  16:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  18:21
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 5 estimated
  21:19
  Kildonan
  Kildonan
  5 changes
  Peak
 9. Abercynon
  12:00
  Abercynon
  12:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  12:50
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  16:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 4 estimated
  16:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  19:34
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  19:46
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  23:16
  Inverness
  Platform 2 estimated
  07:00
  Inverness
  Platform 5 estimated
  09:59
  Kildonan
  Kildonan
  4 changes
  Peak
 10. Abercynon
  19:30
  Abercynon
  20:09
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  20:17
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  23:04
  Crewe
  Platform 6 estimated
  23:50
  Crewe
  Platform 6 estimated
  08:41
  Inverness
  Platform 1 estimated
  10:41
  Inverness
  Platform 5 estimated
  13:24
  Kildonan
  Kildonan
  3 changes
  Peak

Find journey information for Kildonan to Abercynon