Trains from

Abercynon to Euxton Balshaw Lane

 1. on time
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  12:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  12:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  12:50
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  15:28
  Crewe
  Platform 6
  16:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  16:37
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  17:06
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  17:15
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 2
  on time
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Abercynon
  13:15
  Abercynon
  13:54
  Cardiff Central
  Platform 7 estimated
  14:05
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  16:28
  Crewe
  Platform 6
  17:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  17:37
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  17:52
  Wigan North Western
  Platform 6 estimated
  18:02
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 2
  on time
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  14:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  14:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  14:50
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  17:27
  Crewe
  Platform 6 estimated
  18:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  18:37
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  19:08
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  19:17
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 2
  on time
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  15:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  15:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  15:50
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  18:27
  Crewe
  Platform 6 estimated
  19:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  19:37
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  20:06
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  20:15
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 2
  on time
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 5. Abercynon
  Platform 1 estimated
  16:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  16:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  16:50
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  19:33
  Crewe
  Platform 6 estimated
  20:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  20:37
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  21:06
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  21:15
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 2
  on time
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 6. Abercynon
  Platform 1 estimated
  17:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  17:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  17:50
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  21:09
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  21:31
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  22:33
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  22:43
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  22:53
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 1
  on time
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 1
  3 changes
  Peak
 7. Abercynon
  Platform 1 estimated
  18:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  18:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  18:55
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  21:33
  Crewe
  Platform 5 estimated
  22:19
  Crewe
  Platform 6 estimated
  22:46
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  23:01
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  23:10
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 2
  on time
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 8. Abercynon
  19:30
  Abercynon
  20:09
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  20:17
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  23:50
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  04:51
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  05:46
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  06:29
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  06:39
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 1 estimated
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Abercynon
  Platform 1 estimated
  20:15
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  20:57
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  21:17
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  00:05
  Crewe
  Platform 11 estimated
  00:44
  Crewe
  Platform 1 estimated
  01:28
  Manchester Piccadilly
  Platform 9 estimated
  04:51
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  05:46
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  06:29
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  06:39
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 1 estimated
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 10. Abercynon
  Platform 1 estimated
  21:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  21:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  21:55
  Cardiff Central
  Platform 3A estimated
  01:03
  Crewe
  Platform 7 estimated
  05:57
  Crewe
  Platform 6 estimated
  06:24
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  07:06
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  07:15
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 2 estimated
  Euxton Balshaw Lane
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Euxton Balshaw Lane to Abercynon