Trains from

Aber to Alton

 1. on time
  Aber
  Platform 2 estimated
  08:52
  Aber
  Platform 2 estimated
  09:14
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  09:26
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  11:02
  Reading
  Platform 10 estimated
  11:32
  Reading
  Platform 4 estimated
  11:55
  North Camp
  Platform 1
  11:55
  North Camp
  12:14
  Ash Vale
  12:14
  Ash Vale
  Platform 2
  12:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  4 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aber
  09:22
  Aber
  09:44
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  09:56
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  11:32
  Reading
  Platform 10 estimated
  12:04
  Reading
  Platform 5 estimated
  12:33
  North Camp
  Platform 1 estimated
  12:33
  North Camp
  13:14
  Ash Vale
  13:14
  Ash Vale
  Platform 2
  13:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  4 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Aber
  Platform 2 estimated
  09:52
  Aber
  Platform 2 estimated
  10:14
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  10:26
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  11:59
  Reading
  Platform 11 estimated
  12:32
  Reading
  Platform 4 estimated
  13:00
  North Camp
  Platform 1 estimated
  13:00
  North Camp
  13:44
  Ash Vale
  13:44
  Ash Vale
  Platform 2
  14:11
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  4 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Aber
  Platform 2 estimated
  10:52
  Aber
  Platform 2 estimated
  11:14
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  11:26
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  13:02
  Reading
  Platform 10 estimated
  13:32
  Reading
  Platform 4 estimated
  13:55
  North Camp
  Platform 1 estimated
  13:55
  North Camp
  14:14
  Ash Vale
  14:14
  Ash Vale
  Platform 2
  14:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  4 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Aber
  Platform 2 estimated
  11:48
  Aber
  Platform 2 estimated
  12:14
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  12:26
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  13:57
  Reading
  Platform 11 estimated
  14:32
  Reading
  Platform 4 estimated
  14:55
  North Camp
  Platform 1 estimated
  14:55
  North Camp
  15:14
  Ash Vale
  15:14
  Ash Vale
  Platform 2
  15:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  4 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Aber
  12:22
  Aber
  12:44
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  12:56
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  14:32
  Reading
  Platform 10 estimated
  15:04
  Reading
  Platform 5 estimated
  15:33
  North Camp
  Platform 1 estimated
  15:33
  North Camp
  16:14
  Ash Vale
  16:14
  Ash Vale
  Platform 2
  16:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  4 changes
  Super Off Peak
 7. Aber
  Platform 2 estimated
  12:52
  Aber
  Platform 2 estimated
  13:14
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  13:26
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  15:02
  Reading
  Platform 10 estimated
  15:28
  Reading
  Platform 5 estimated
  15:57
  North Camp
  Platform 1 estimated
  15:57
  North Camp
  16:44
  Ash Vale
  16:44
  Ash Vale
  Platform 2
  17:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  4 changes
  Super Off Peak
 8. Aber
  Platform 2 estimated
  13:52
  Aber
  Platform 2 estimated
  14:14
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  14:26
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  15:58
  Reading
  Platform 11 estimated
  16:32
  Reading
  Platform 4 estimated
  16:55
  North Camp
  Platform 1 estimated
  16:55
  North Camp
  17:15
  Ash Vale
  17:15
  Ash Vale
  Platform 2
  17:39
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  4 changes
  Super Off Peak
 9. Aber
  14:22
  Aber
  14:44
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  14:56
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  16:32
  Reading
  Platform 10 estimated
  16:51
  Reading
  Platform 15 estimated
  17:21
  North Camp
  Platform 1 estimated
  17:21
  North Camp
  17:44
  Ash Vale
  17:44
  Ash Vale
  Platform 2
  18:09
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  4 changes
  Super Off Peak
 10. Aber
  Platform 2 estimated
  14:52
  Aber
  Platform 2 estimated
  15:14
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  15:26
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  17:02
  Reading
  Platform 10 estimated
  17:32
  Reading
  Platform 4 estimated
  17:59
  North Camp
  Platform 1 estimated
  17:59
  North Camp
  18:35
  Ash Vale
  18:35
  Ash Vale
  Platform 2
  19:01
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  4 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Alton to Aber