Trains from

Abbey Wood to Slaithwaite

 1. on time
  Abbey Wood
  Platform 1
  10:58
  Abbey Wood
  Platform 1
  11:43
  London St Pancras International
  Platform B
  11:43
  London St Pancras International
  12:33
  London Kings Cross
  12:33
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  14:48
  Leeds
  Platform 6 estimated
  15:40
  Leeds
  Platform 16A estimated
  16:07
  Slaithwaite
  Platform 2
  on time
  Slaithwaite
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  11:48
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  12:15
  London Bridge
  Platform 2
  12:15
  London Bridge
  13:03
  London Kings Cross
  13:03
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  15:16
  Leeds
  Platform 8 estimated
  15:40
  Leeds
  Platform 16A estimated
  16:07
  Slaithwaite
  Platform 2
  on time
  Slaithwaite
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  11:58
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  12:43
  London St Pancras International
  Platform B
  12:43
  London St Pancras International
  13:33
  London Kings Cross
  13:33
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  15:48
  Leeds
  Platform 6 estimated
  16:40
  Leeds
  Platform 16 estimated
  17:07
  Slaithwaite
  Platform 2
  on time
  Slaithwaite
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  12:48
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  13:15
  London Bridge
  Platform 2 estimated
  13:15
  London Bridge
  14:03
  London Kings Cross
  14:03
  London Kings Cross
  16:16
  Leeds
  Platform 8 estimated
  16:40
  Leeds
  Platform 16 estimated
  17:07
  Slaithwaite
  Platform 2
  on time
  Slaithwaite
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  12:58
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  13:43
  London St Pancras International
  Platform B
  13:43
  London St Pancras International
  14:33
  London Kings Cross
  14:33
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  16:48
  Leeds
  Platform 6 estimated
  17:40
  Leeds
  Platform 16A estimated
  18:07
  Slaithwaite
  Platform 2
  on time
  Slaithwaite
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  13:18
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  13:45
  London Bridge
  Platform 2 estimated
  13:45
  London Bridge
  14:33
  London Kings Cross
  14:33
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  16:48
  Leeds
  Platform 6 estimated
  17:40
  Leeds
  Platform 16A estimated
  18:07
  Slaithwaite
  Platform 2
  on time
  Slaithwaite
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  13:38
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  14:05
  London Bridge
  Platform 2 estimated
  14:05
  London Bridge
  15:00
  London Euston
  15:00
  London Euston
  17:05
  Manchester Piccadilly
  Platform 6 estimated
  17:17
  Manchester Piccadilly
  Platform 1 estimated
  17:53
  Huddersfield
  Platform 8 estimated
  18:01
  Huddersfield
  Platform 1 estimated
  18:07
  Slaithwaite
  Platform 2
  on time
  Slaithwaite
  Platform 2
  4 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  14:28
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  15:13
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  15:13
  London St Pancras International
  16:03
  London Kings Cross
  16:03
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  18:15
  Leeds
  Platform 8 estimated
  18:40
  Leeds
  Platform 16A estimated
  19:07
  Slaithwaite
  Platform 2
  on time
  Slaithwaite
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 9. on time
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  14:48
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  15:15
  London Bridge
  Platform 2 estimated
  15:15
  London Bridge
  16:03
  London Kings Cross
  16:03
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  18:15
  Leeds
  Platform 8 estimated
  18:40
  Leeds
  Platform 16A estimated
  19:07
  Slaithwaite
  Platform 2
  on time
  Slaithwaite
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 10. on time
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  15:28
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  16:13
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  16:13
  London St Pancras International
  17:03
  London Kings Cross
  17:03
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  19:17
  Leeds
  Platform 6 estimated
  19:40
  Leeds
  Platform 16A estimated
  20:07
  Slaithwaite
  Platform 2
  on time
  Slaithwaite
  Platform 2
  3 changes
  Peak

Find journey information for Slaithwaite to Abbey Wood